Заемане на книги


Студ​енти​​​​ ​Можете да заемате учебници от Заемната за учебници за срок от 1 учебна година. Отделни страници от книгите в Библиотеката биха могли да се разпечатват на място срещу безконтактна читателска карта.
   
Докторанти /специализанти/ служители на МУ-Варна ​Ако книгите в Библиотеката не са единични екземпляри, можете да ги заемете за срок от 1 месец.
   
Преподаватели​ ​Ако книгите в Библиотеката не са единични екземпляри, можете да ги заемете за срок от 3 месеца.
   
Външни лица ​Можете да четете на място, без да заемате книги.

 

АДРЕСИ И КОНТАКТИ

  • Адрес:ул. „Марин Дринов” 55

    гр. Варна, 9002

  • Email: library@mu-varna.bg
  • Website: library.mu-varna.bg
  • Тел:+359 52 677 112​