ЗА НАС


Научна медицинска библиотеката

Библиотеката разполага с най-богатата колекция от медицинска литература на хартиен носител в Североизточна България – повече от 160 000 тома книги, монографии, сборници и научни списания. В читалните студентите могат да намерят всички необходими учебници и учебни помагала, препоръчани им от преподавателите в процеса на обучението.

Библиотеката на Университета е разположена в 4 сгради – в основната сграда на Медицинския университет, в Медицинския колеж, във Факултета по дентална медицина и в УМБАЛ „Св. Марина“ с възможност за дистанционен достъп до общ централизиран и дигитализиран библиотечен фонд.

Всички студенти имат безплатен достъп (включително и отдалечен – през лични компютри и мобилни устройства) до големите световни бази данни Web of knowledge, Science Direct и Scopus, в които могат да открият научни публикации от цял свят.

С персоналната си магнитна карта, изработена на място в централната библиотека, читателите се идентифицират за физически достъп до всеки един от филиалите на библиотеката, оторизират се като читатели пред специален терминал за самостоятелно обслужване, чрез който и сами могат да заемат или връщат литература. Магнитната карта им дава възможност и за безплатно разпечатване на определен брой копия, заложени като кредит през системата за управление на печата.

Следвайки тенденцията библиотеката да бъде на разположение на студенти и преподаватели 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, автомат за денонощно връщане на книги дава възможност на читателите да връщат заетата литература денонощно, независимо от работното време на библиотеката.

След идентификация пред информационен киоск, разположен във фоайето на централната сграда на университета, студентите могат да ползват услугите на автоматизирано търсене в електронния библиотечен фонд – за справки, заявки за заемане, както и за достъп до друга полезна информация като програми на учебни занятия, графици на контролни и изпити, резултати, съобщения от университетската администрация.

До дигитализирания библиотечен фонд е осигурен достъп и на хора с увреждания, посредством изградената подходяща инфраструктура и внедрените помощни технологии и софтуер за екранно четене, синтезатор на реч и настолен скенер за сканиране и четене в реално време.

На територията на библиотеката, както и на територията на целия университет, студентите могат да ползват безплатен wi-fi интернет.

АДРЕСИ И КОНТАКТИ

  • Адрес:ул. „Марин Дринов” 55

    гр. Варна, 9002

  • Email: library@mu-varna.bg
  • Website: library.mu-varna.bg
  • Тел:+359 52 677 112​