ЗА НАС


Научна медицинска библиотека

Библиотеката разполага с най-богатата колекция от медицинска литература в Североизточна България – повече от 160 000 тома книги, монографии, сборници и научни списания. Основната ни цел е подпомагане на учебния процес и научната дейност на университета. Централната библиотеката е разположена в основната сграда на Медицинския университет – Ректорат. Библиотеката има филиали и/или електронни читални във факултетите по фармация и дентална медицина, в Медицинския колеж, и в УМБАЛ „Св. Марина“, както и в градовете Велико Търново, Сливен, Шумен. Електронният on-line каталог на библиотеката е достъпен в университетската компютърна мрежа и всички филиали на библиотеката. Научните колекции и архиви са в областите медицина, естествени науки, обществено здравеопазване, дентална медицина, фармация, мениджмънт и маркетинг в здравеопазването и др. на български и чужди езици. Електронните ресурси на библиотеката поддържат научни бази данни, платформи с интерактивни учебници и атласи, дигитални колекции от учебници и монографии. Библиотеката поддържа абонаментен или осигурява временен достъп до водещи световни бази данни за медицинска литература като AccessMedicine, MEDLINE Complete, Springer, EBSCO Discovery Service, Oxford Journals Collection, Taylor and Francis Collections, Thieme, ClinicalKey и др.  Бази-данни като Web of Knowledge, ScienceDirect, Scopus и InCites са с лицензиран online-достъп, финансиран от МОН. Те предоставят както библиографскo-рефератна информация, така и пълнотекстови статии, публикувани във водещи чуждестранни научни списания и сборници. Базите-данни могат да се ползват безплатно и чрез регистриран отдалечен достъп от домашни компютри и мобилни устройства. Екипът на библиотеката осигурява библиографски справки, справки за цитирания и Impact factor, консултации за публикуване в български и чужди списания, търси и систематизира  публикации по избрана тема от абонираните чужди пълнотекстови бази данни и други специализирани източници на научна информация..

АДРЕСИ И КОНТАКТИ

  • Адрес:ул. „Марин Дринов” 55

    гр. Варна, 9002

  • Email: library@mu-varna.bg
  • Website: library.mu-varna.bg
  • Тел:+359 52 677 119​