Формуляри


Попълнените заявки (.PDF) изпращайте на e-mail library@mu-varna.bg или на място в библиотеката на МУ-Варна, сграда Ректорат, ет.2 или попълнете формите:

Заявка – Справка за цитирания

Заявка – Справка за IMPACT FACTOR

Заявка – библиографски справки

Заявка – отдалечен достъп до Access Medicine

Заявка – отдалечен достъп до Science Direct

АДРЕСИ И КОНТАКТИ

  • Адрес:ул. „Марин Дринов” 55

    гр. Варна, 9002

  • Email: library@mu-varna.bg
  • Website: library.mu-varna.bg
  • Тел:+359 52 677 119​