Ръководства за потребителите


 

Наши партньори

 

Библиотека при Медицински университет Варна

Библиотеката разполага с обширен фонд от медицинска литература, online книги и предоставя достъп до специализирани научни и библиографски бази данни и дигитални колекции. Поддържа институционален репозиториум с отворен достъп. В библотеката на МУ-Варна се извършват следните услуги: Справки и библиографски консултации, Асистирано търсене на литература в електронния каталог,  Библиографски консултации …виж още


АДРЕСИ И КОНТАКТИ

  • Адрес:ул. „Марин Дринов” 55

    гр. Варна, 9002

  • Email: library@mu-varna.bg
  • Website: library.mu-varna.bg
  • Тел:+359 52 677 119​