УСЛУГИ


Тази страница представя някои от услугите, които Библиотеката на МУ-Варна осигурява за своите читатели. Ако имате заявка, която не е включена в предоставената информация, моля попитайте библиотекаря
 
Справки и библиографски консултации   
Асистирано търсене на литература в електронния каталог 
 
Извършване на тематични справки  Специалистите, преподавателите и студентите на МУ-Варна могат да заявяват и получават информация по избрана от тях тема от абонираните чужди пълнотекстови бази данни и Интернет. Услугата е безплатна за преподавателите, студентите и специалистите на МУ-Варна. За заявки: Тел: +35952 677 113, вътр. 2604

 
Библиографски консултации  Консултации за публикуване в български и чужди списания и оформяне на библиографски списъци към дисертационни трудове можете да получите на Тел: +35952 677 113, +35952 677 050, вътр. 2604, 2041, 2147 и Е-mail: library@mu-varna.bg. Услугата е безплатна за преподавателите, студентите и специалистите на МУ-Варна.

 

Междубиблиотечно заемане  Преподавателите и студентите от МУ-Варна могат да поръчват чрез нас книги и копия на статии от периодични издания, които не са притежание на Библиотеката. За да се направи поръчка, са необходими точните библиографски данни за търсения документ. Заявената от Вас литература по междубиблиотечно заемане чрез библиотеката на МУ-Варна ще получите като хартиено копие или по електронен път (документите се изпращат в .pdf формат). Заплащат се по тарифата на библиотеката, изпълняваща поръчката. За заявки и допълнителна информация: телефон:  Тел: +359 52 677 050, вътр. 2604

 
 
Доставка на документи по електронен път
Специалистите, преподавателите и студентите на МУ-Варна могат да заявяват и получават сканирани статии от периодични издания и части от книги от фондовете на Библиотеката (до 10 страници от конкретно издание). Документите се изпращат в .pdf формат. Услугата е безплатна за преподавателите, студентите и специалистите на МУ-Варна.За заявки и допълнителна информация: Тел:+35952 677 050, вътр. 2604
Е-mail: library@mu-varna.bg    
Разпечатване и копиране на материали Услугата се заплаща и е на разположение в библиотеките в сграда Ректорат и в Медицински колеж. Заплащането се извършва единствено чрез POS терминал. Пари в брой в Библиотеката не се приемат. Сумите за копиране се зареждат като кредит в библиотечната карта на ползвателя. Копирането и разпечатването на материали се извършват самостоятелно.

 

Регистрация Достъпът до Библиотеката и нейните филиали е възможен само след персонална регистрация и издаване на безконтактна читателска карта, която се изработва на място в Отдел „Управление на сигурността и контрол на достъпа“

Картата осигурява:

  • физически достъп до Централна библиотека и всички филиали;
  • разпечатване и копиране на място;
  • възможност за оторизиране на читателите пред специален терминал за самостоятелно обслужване, чрез който могат сами да заемат или връщат литература.

Картата е валидна за целия курс на обучение и се представя при заверката на документите за дипломиране в Отдел „Управление на сигурността и контрол на достъпа“

 

 

АДРЕСИ И КОНТАКТИ

  • Адрес:ул. „Марин Дринов” 55

    гр. Варна, 9002

  • Email: library@mu-varna.bg
  • Website: library.mu-varna.bg
  • Тел:+359 52 677 119​