Свободен достъп /Free access/ до 5MinuteConsult и Health Library

10 май, 2023

Библиотеката на МУ-Варна заедно с издателство Wolters Kluwer осигурява свободен достъп до две нови бази данни: Health Library Medical Education и 5MinuteConsult. Свободният достъп е до 9 юни 2023 г.

LWW Health Library for Medical Education (https://www.lwwhealthlibrary.com) включва ключови области на изследване – анатомични науки, патология и биохимия. Включени са също конкретни клинични случаи, над 4800 въпроса и отговори с изпитно съдържание за студенти.

5MinuteConsult (https://5minuteconsult.com) предлага основани на доказателства отговори на клинични въпроси. Категориите в базата включват болести и състояния, диагнози и терапевтични алгоритми, лекарствена информация и др.

За използването на ресурсите извън институционалната мрежа (IP на МУ-Варна) се изисква персонална регистрация.

АДРЕСИ И КОНТАКТИ

  • Адрес:ул. „Марин Дринов” 55

    гр. Варна, 9002

  • Email: library@mu-varna.bg
  • Website: library.mu-varna.bg
  • Тел:+359 52 677 119​