Свободен достъп до Dentistry & Oral Sciences Source и Dynamed до края на 2022 г

20 октомври, 2022

На вниманието на практикуващите дентални медици, студенти, преподаватели и изследователи, университетска библиотека на МУ – Варна съобщава, че до края на 2022 г. е свободен достъпът до Dentistry & Oral Sciences Source и Dynamed.

Dentistry & Oral Sciences Source™ (DOSS) e онлайн база данни за практикуващи дентални медици, студенти, преподаватели и изследователи. Тя предлага колекция от водещи списания по дентална медицина и орални науки.

DOSS обхваща редица области на стоматологията, включвайки:

• Козметична стоматология

• Дентална анестезиология

• Дентално обществено здраве

• Ендодонтия

• Съдебна одонтология

• Ортодонтия и лицево-челюстна ортопедия

• Детска стоматология

• Обща стоматология

• Гериатрична стоматология

• Орална и лицево-челюстна радиология

• Орална и лицево-челюстна патология

• Лицево-челюстна хирургия

• Пародонтология

• Протезиране

• И много други

 

Линк за достъп: https://search.ebscohost.com/

След влизане, се избира Dentistry & Oral Sciences Source

DynaMed e референтна клинична база данни за практикуващи лекари и специалисти в областта на здравеопазването.

DynaMed е ресурс от ново поколение, който подпомага бързото и ефикасно вземане на решения в медицинската практика. DynaMed включва също фармацевтична информация, предоставяна от Micromedex и сe актуализира ежедневно. Продуктът разполага  с интерактивен калкулатор на различни клинични индекси, както и с инструмент за оценка на потенциално вредни лекарствени взаимодействия.

И двете платформи са достъпни от всички компютри в мрежата на МУ-Варна до края на 2022 г.

Линк за достъп: https://www.dynamed.com/

Ако желаете отдалечен достъп, пишете ни на library@mu-varna.bg

АДРЕСИ И КОНТАКТИ

  • Адрес:ул. „Марин Дринов” 55

    гр. Варна, 9002

  • Email: library@mu-varna.bg
  • Website: library.mu-varna.bg
  • Тел:+359 52 677 119​