ВАЖНО – Карти за библиотеката!

15 септември, 2021

Карти за достъп до библиотеката ще бъдат изготвяни от края на октомври (във връзка инсталиране на нов софтуер), след предварително обявен график.
Ползването на отстъпки в студентския стол и достъп до общежитията се осъществява чрез представяне на студентска книжка.

АДРЕСИ И КОНТАКТИ

  • Адрес:ул. „Марин Дринов” 55

    гр. Варна, 9002

  • Email: library@mu-varna.bg
  • Website: library.mu-varna.bg
  • Тел:+359 52 677 119​