Временен достъп до клиничната база данни „DynaMed“ на „EBSCO Health“

9 март, 2020

 

DynaMed e референтна клинична база данни за практикуващи лекари и специалисти в областта на здравеопазването. Тя е достъпна за ползване от всички компютри на МУ-Варна до края на април 2020 г. Временният свободен достъп до DynaMed е осигурен от Библиотека на МУ-Варна чрез БИК.

DynaMed на EBSCO Health е ресурс от ново поколение, който подпомага бързото и ефикасно вземане на решения в медицинската практика. DynaMed включва също фармацевтична информация, предоставяна от Micromedex и сe актуализира ежедневно. Продуктът разполага  с интерактивен калкулатор на различни клинични индекси, както и с инструмент за оценка на потенциално вредни лекарствени взаимодействия.

https://www.dynamed.com/home

АДРЕСИ И КОНТАКТИ

  • Адрес:ул. „Марин Дринов” 55

    гр. Варна, 9002

  • Email: library@mu-varna.bg
  • Website: library.mu-varna.bg
  • Тел:+359 52 677 119​