Временен достъп до списания и книги на издателство Bentham Science

28 февруари, 2022

От 1 март до 31 май 2022 г. Библиотеката на МУ-арна със съдействието на Български информационен консорциум организира временен достъп до списания и книги на издателство Bentham Science.

Bentham Science е научен издател на рецензирани печатни и онлайн списания. Каталогът на Bentham Science се състои от над 130 списания и включва заглавия, които са индексирани в бази данни, като: Science Citation Index®, Journal Citation Reports, MEDLINE/Index Medicus, PubMed, Scopus, Chemical Abstracts, EMBASE и др. Някои от заглавията с висок импакт фактор са: Current Neuropharmacology (Impact Factor: 7.36), Current Medicinal Chemistry (Impact Factor: 4.53) и Current Gene Therapy (Impact Factor: 4.39). Пълен списък на списанията може да се разгледа на https://benthamscience.com/journals-by-title/A/1/

Bentham Science Book има платформа и за електронни книги, където предлага множество наръчници, монографии, справочници и учебници за читатели, търсещи знания в мултидисциплинарни области или специфични области като природни науки, технологии, медицина, социални и хуманитарни науки.

Някои от най-популярните книги на издателството са:

АДРЕСИ И КОНТАКТИ

  • Адрес:ул. „Марин Дринов” 55

    гр. Варна, 9002

  • Email: library@mu-varna.bg
  • Website: library.mu-varna.bg
  • Тел:+359 52 677 119​