График за издаване на библиотечна карта на студентите от първи курс

10 септември, 2020

Библиотечни карти се издават в Централна библиотека и в библиотеката във факултет Фармация.

За студентите първокурсници, желаещи да получат библиотечна карта, има създадена организация и график.

Студентите, пропуснали графика за изготвяне на библиотечна карта, могат да направят това на по-късен етап през учебната година.

Графикът се въвежда като противоепидемична мярка, в съответствие на действаща към момента заповед на министъра на здравеопазването и мерките за превенция на риска от разпространение на COVID-19 и с цел избягване събирането на много хора на едно място.

 

Издаване на карти в Централна библиотека (сграда Ректорат, етаж 2)

 

 

9.00 ч – 12.00 ч

12.30 ч – 16.30 ч

23.09.2020 /сряда

Медицина 1 гр; 2 гр

Медицина 3 гр; 4 гр; 5 гр

24.09.2020 /четвъртък

Медицина 6 гр; 7 гр

Медицина 8 гр; 9 гр; 10 гр

25.09.2020 /петък

Медицина 11 гр; 12 гр

Медицина 13 гр; 14 гр; 15 гр

28.09.2020 /понеделник

Медицина 16 гр; 17 гр

Медицина 18 гр; 19 гр; 20 гр

29.09.2020 /вторник

Оптометрист;

Здр. мениджмънт, след бакалавър

Акушерка

30.09.2020 /сряда

Логопедия

Кинезитерапия

01.10.2020 /четвъртък

Здр. мениджмънт, бакалавър

Мед. сестра

02.10.2020 /петък

УЗГ бакалавър; УЗГ магистър

Мед. сестра

05.10.2020 /понеделник

УЗГ магистър, след друго ОКС

УЗГ магистър, след друго ОКС

 

Издаване на карти в библиотеката във факултет Фармация (етаж 2)

 

 

9.00 ч – 12.00 ч

12.30 ч – 16.30 ч

23.09.2020 /сряда

Дентална мед. 1 гр; 2 гр

Дентална мед. 3 гр; 4 гр; 5 гр

24.09.2020 /четвъртък

Дентална 6 гр; 7 гр

Фармация 1 гр; 2 гр ; 3 гр

25.09.2020 /петък

Фармация 4 гр; 5 гр

Фармация 6 гр; 7 гр

28.09.2020 /понеделник

Рентгенов лаборант

Медицински лаборант

29.09.2020 /вторник

Зъботехник 1 гр; 2 гр

Зъботехник 3 гр; 4 гр

30.09.2020 /сряда

Инспектор обществено здраве

Медицински козметик

01.10.2020 /четвъртък

Рехабилитатор 1 гр; 2 гр

Рехабилитатор 3 гр; 4 гр

02.10.2020 /петък

Пом. фармацевт 1 гр; 2 гр

Пом. фармацевт 3 гр; 4 гр

05.10.2020 /понеделник

Медицински оптик

 

 

С пожелание за успешна учебна година!

Екип на Библиотека, Медицински университет – Варна

АДРЕСИ И КОНТАКТИ

  • Адрес:ул. „Марин Дринов” 55

    гр. Варна, 9002

  • Email: library@mu-varna.bg
  • Website: library.mu-varna.bg
  • Тел:+359 52 677 119​