Достъп до дигиталната колекция от учебници – МУ-Варна

3 юни, 2021

Уважаеми колеги,

Дигитализирани учебници, книги и учебни материали, препоръчани от преподаватели на МУ-Варна по различни дисциплини, вече са достъпни чрез паролите за BlackBoard на:

https://repository.mu-varna.bg/ldap-login

Материалите са представени в платформата на университетския Академичния архив (Репозиториум), базиран на DSpace. Репозиториумът на МУ-Варна е с отворен достъп, но дигитализираното съдържание на книги и учебници е обособено в защитена колекция с оглед спазване на разпоредбите на Закона за авторското право и сродните му права и прилагане на необходимите мерки за ненарушаването на авторските права върху произведенията. Достъпът е чрез потребителско име и парола, които студенти и преподаватели получават за BlackBoard.

Ресурсът на колекцията се обновява ежедневно и заявките за дигитализация на книги и учебници по различните специалности ще бъдат реализирани до края на годината.

АДРЕСИ И КОНТАКТИ

  • Адрес:ул. „Марин Дринов” 55

    гр. Варна, 9002

  • Email: library@mu-varna.bg
  • Website: library.mu-varna.bg
  • Тел:+359 52 677 119​