Издателство „Стено“ направи дарение за университетската библиотека

11 април, 2015
 
Общо 40 заглавия на автори на МУ-Варна постъпиха в Библиотеката на университета като
дарение от издателство „Стено“. Сред тях могат да бъдат открити заглавия в областта както на медицината, така и на общественото здраве, фармацията, денталната медицина, офталмологията и химията. Част от заглавията са на англоезични автори. Всички книги от дарението ще бъдат предоставени за ползване от читателите на библиотеката.

 

АДРЕСИ И КОНТАКТИ

  • Адрес:ул. „Марин Дринов” 55

    гр. Варна, 9002

  • Email: library@mu-varna.bg
  • Website: library.mu-varna.bg
  • Тел:+359 52 677 119​