Култура Варна и халколитният некропол събраха медици и историци в Библиотеката на МУ-Варна

18 май, 2018

Погледът към миналото е начин да разбереш съвремието и да градиш бъдещето. Историята на човечеството може да се разглежда като стремеж към цивилизованост. С тези думи проф. д-р Златислав Стоянов – декан на Факултета медицина, откри снощи поредната литературна вечер в Библиотеката на МУ-Варна. Тя бе посветена на връзката между медицина и история и участието на специалисти от Медицински университет – Варна в проучванията на Варненския халколитен (енеолитен) некропол, продължили от 1972 до 1991 г. Откриването на некропола (от старогръцки – град на мъртвите) в началото на 70-те години на 20 век е научна сензация. Изследванията потвърждават, че т.нар. Култура Варна е най-древните цивилизации, сравнима с тези в Месопотамия (Шумер и Акад) и Египет. Радиовъглеродните анализи датират некропола в края на V — началото на IV хил. пр. Хр.

Доц. д-р Георги Маринов представи документи и диапозитиви от дългогодишните проучвания на некропола, в които самият той е участвал като специалист по анатомия. От близо 300 гроба човешки скелети са открити в 263 гроба. Общият брой на човешките скелети е 270, а един от черепите от Некропола се пази в Музея по история на медицината.

Темата „Късно енеолитна култура Варна – зараждане на Европейската цивилизация. Духовността, като съставна част на цивилизацията – реалности и митове“ събра гости от университета и Археологически музей Варна.

Във втората част на литературната вечер доц. д-р Димитър Ставрев представи литературното творчество на  д-р  Стойко Юрданов. Роден в Котел, поборник, участник в Руско-турската война като военен лекар, и просветител, д-р Стойко Юрданов е малко познат на широката общественост. Представянето на творчеството му е свързано и със 135-годишнината  от основаването на Варненското медицинско дружество. Д-р Юрданов е един от създателите на Фелдшерското училище във Варна и сред основателите и редактор на първото Медицинско списание на Варненското медицинско дружество. Пише публицистика, статии на хигиенна тематика със специален професионален интерес към холерата и дифтерит. Автор е и на двуактна пиеса за Алтън Стоян Войвода от Котел.

 

АДРЕСИ И КОНТАКТИ

  • Адрес:ул. „Марин Дринов” 55

    гр. Варна, 9002

  • Email: library@mu-varna.bg
  • Website: library.mu-varna.bg
  • Тел:+359 52 677 119​