Обучение за ползване на данни в Scopus проведе консултант по научноизследователска дейност

30 май, 2019

Преподаватели, докторанти и администратори на наукометрични данни участваха в обучение за ползване на базата данни Scopus. Специфики на ползването на Scopus и  SciVal (инструмент за оценка на изследванията на институционално ниво) представи Питър Пороз – консултант по  научноизследователска дейност в Scopus.

Представен бе начинът на изготвяне на сравнителен анализ за научната продукция на различни университети, както и изискванията за включване на български списания в референтната база Scopus.

Scopus е водеща библиографска и наукометрична база данни на издателство Elsevier за рецензирана литература. Базата предлага усъвършенствани инструменти за проследяване, анализиране и визуализиране на научните изследвания. Scopus включва над 62 милиона записи, преглежда над 22000 заглавия периодични издания от 5000 издатели от цял свят, доклади от конференции, книги и глави от книги, както и 100% базата данни Medline.

АДРЕСИ И КОНТАКТИ

  • Адрес:ул. „Марин Дринов” 55

    гр. Варна, 9002

  • Email: library@mu-varna.bg
  • Website: library.mu-varna.bg
  • Тел:+359 52 677 119​