Обучение за потребителите на Scopus – водеща библиографска и наукометрична база данни

22 май, 2019

Обучение за ползване инструментите на база данни Scopus ще се проведе на 28 май 2019 г. от 14 часа в Заседателна зала, ет. 2, сграда Ректорат. Обучението е организирано от издателство Elsevier и Библиотеката на МУ-Варна. Водещ на семинара е Питър Пороз – консултант по  научноизследователска дейност в Scopus.

Ще бъде представен начина на изготвяне на сравнителен анализ за научната продукция на различни университети, както и изискванията за включване на български списания в референтната база Scopus.

Scopus е водеща библиографска и наукометрична база данни на издателство Elsevier за рецензирана литература. Базата предлага усъвършенствани инструменти за проследяване, анализиране и визуализиране на научните изследвания. Scopus включва над 62 милиона записи, преглежда над 22000 заглавия периодични издания от 5000 издатели от цял свят, доклади от конференции, книги и глави от книги, както и 100% базата данни Medline.

Обучението е на английски език.

АДРЕСИ И КОНТАКТИ

  • Адрес:ул. „Марин Дринов” 55

    гр. Варна, 9002

  • Email: library@mu-varna.bg
  • Website: library.mu-varna.bg
  • Тел:+359 52 677 119​