Свободен достъп до MedOne Education

4 март, 2021

Библиотеката на МУ-Варна и  Български информационен консорциум осигуряват временен свободен достъп до колекция от учебници на Thieme Publishers – MedOne Education. Свободният достъп е до 30април 2021 г.

Колекцията, която по същество е медицинска платформа за обучение, предоставя на потребителите достъп до колекция от 115 медицински учебници. Обхващайки всеки курс в учебния план на обучението по медицина, MedOne Education представлява изключителен електронен ресурс, който предлага достъп до илюстрирани медицински учебници, обхващащи области като анатомия, основни на медицината, клинични науки и радиология. Платформата предлага още:

– възможност за увеличаване на над 47600 изображения,

– преглеждане на над 800 видеоклипа,

– тестване на наученото с вграден тренировъчен инструмент с над 1000 въпроса и отговори,

– създаване на личен профил и изтегляне на заглавия в PDF формат за четене офлайн,

– редовни актуализации и добавяне на ново съдържание към платформата.

https://medone-education.thieme.com/home/favorites/institution

АДРЕСИ И КОНТАКТИ

  • Адрес:ул. „Марин Дринов” 55

    гр. Варна, 9002

  • Email: library@mu-varna.bg
  • Website: library.mu-varna.bg
  • Тел:+359 52 677 119​