СЗО COVID-19 – нова база данни и мощна търсачка

21 април, 2020

 

СЗО събира най-новите международни научни открития и знания за COVID-19. По-голяма част от статиите са публикувани в реферирани научни издания. Научната литература, цитирана в базата данни на СЗО COVID-19, се актуализира ежедневно (от понеделник до петък) чрез търсене в библиографски бази данни, ръчно (разширено) търсене и добавяне на други реферирани статии. Специален акцент се поставя върху идентифицирането на публикации от цял ​​свят. Базата е налична от края на януари, но от средата на април стартира нов, по-мощен интерфейс за търсене, достъпен на следната връзка:

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov

АДРЕСИ И КОНТАКТИ

  • Адрес:ул. „Марин Дринов” 55

    гр. Варна, 9002

  • Email: library@mu-varna.bg
  • Website: library.mu-varna.bg
  • Тел:+359 52 677 119​