Създаване на профили на преподаватели от МУ-Варна в Google Scholar

11 септември, 2016

Уважаеми колеги, библиотеката инициира създаването на профили на преподаватели от МУ-Варна в Google Scholar, което ще допринесе за увеличаване на международната видимост на научната дейност на университета.

Възползвайте се от направената от нас видео презентация за създаване на профил. 

Линк към сайта наGoogle Scholar с допълнителна помощна информация. 

АДРЕСИ И КОНТАКТИ

  • Адрес:ул. „Марин Дринов” 55

    гр. Варна, 9002

  • Email: library@mu-varna.bg
  • Website: library.mu-varna.bg
  • Тел:+359 52 677 119​