График за издаване на библиотечна карта на студентите от първи курс

10 ноември, 2021

Библиотечни карти се издават в Централна библиотека.

За студентите първокурсници, желаещи да получат библиотечна карта, има създадена организация и график.

Студентите, пропуснали графика за изготвяне на библиотечна карта, могат да направят това на по-късен етап през учебната година.

Графикът се въвежда като противоепидемична мярка, в съответствие на действаща към момента заповед на министъра на здравеопазването и мерките за превенция на риска от разпространение на COVID-19 и с цел избягване събирането на много хора на едно място.

Издаване на карти в Централна библиотека (сграда Ректорат, етаж 2)

 

 

9.00 ч. – 10.00 ч. 11.00 ч. – 12.00 ч. 13.00 ч. – 14.00 ч. 15.00 ч. – 16.00 ч.
15.11.2021 /понеделник Медицина 1 гр. Медицина 2 гр. Медицина АЕО 1 гр. Медицина АЕО 2 гр.
16.11.2021 /вторник Медицина 3 гр.        Медицина 4 гр. Медицина АЕО 3 гр. Медицина АЕО 4 гр.
17.11.2021 /сряда Медицина 5 гр. Медицина 6 гр. Медицина АЕО 5 гр. Медицина АЕО 6 гр.
18.11.2021 /четвъртък Медицина 7 гр. Медицина 8 гр. Медицина  АЕО 7 гр.        Медицина  АЕО 8 гр.       
19.11.2021 /петък Медицина 9 гр.        Медицина 10 гр.        Медицина АЕО 9 гр.        Медицина АЕО 10 гр.       
22.11.2021 /понеделник Медицина 11 гр.        Медицина 12 гр.        Медицина АЕО 11 гр.        Медицина АЕО 12 гр.       
23.11.2021 /вторник Медицина 13 гр.        Медицина 14 гр.         Медицина АЕО 13 гр.         Медицина АЕО 14 гр.       
24.11.2021 /сряда Медицина 15 гр. Медицина 16 гр. Медицина АЕО 15 гр. Медицина АЕО 16 гр.
25.11.2021 /четвъртък Медицина 17 гр. Медицина 18 гр. Медицина АЕО 17 гр. Дентална мед. АЕО 1 гр.     
26.11.2021 /петък Медицина 19 гр. Медицина 20 гр. Дентална  мед. 1 гр.     Дентална мед. АЕО 2 гр.
29.11.2021 /понеделник Дентална мед. 2 гр. Дентална  мед. 3 гр. Дентална мед. 4 гр. Дентална мед. АЕО 3 гр.   
30.11.2021 /вторник Дентална мед. 5 гр. Дентална  мед. 6 гр. Дентална мед. 7 гр. Дентална мед. АЕО 4 гр.     
01.12.2021 /сряда Фармация 1 гр. Фармация 2 гр. Фармация 3 гр.     Фармация 4 гр.    
02.12.2021 /четвъртък Фармация 5 гр. Фармация 6 гр. Фармация 7 гр. Инспектор обществено  здраве   
03.12.2021 /петък Зъботехник 1 гр.         Зъботехник 2 гр.        Зъботехник 3 гр.        Зъботехник  4 гр.
06.12.2021 /понеделник Рехабилитатор 1 гр.     Рехабилитатор 2 гр.    Рехабилитатор 3 гр.      Рехабилитатор 4 гр.    
07.12.2021 /вторник Пом. фармацевт 1 гр. Пом.  фармацевт 2 гр. Пом.  фармацевт 3 гр. Пом.  фармацевт 4 гр.
09.12.2021 /четвъртък Рентгенов лаборант 1 гр   Рентгенов лаборант 2 гр. Мед. козметик 1 гр.     Мед. козметик  1 гр.    
10.12.2021 /петък Мед. лаборант 1 гр.      Мед. лаборант  2 гр.      Мед. лаборант 3 гр.       Медицински оптик   
13.12.2021 /понеделник Мед. сестра 1 гр. Мед. сестра 2 гр. Мед. сестра 3 гр.         Мед. сестра 4 гр. 5 гр.
14.12.2021 /вторник Мед. сестра 6 гр. Мед. сестра 7 гр. Акушерка 1 гр. Акушерка 2 гр.         
15.12.2021 /сряда Акушерка 3 гр. Кинезитерапия 1 гр. Кинезитерапия 2 гр. Кинезитерапия 3 гр.
16.12.2021 /четвъртък Логопедия 1 гр. Логопедия 2 гр. Здр. мениджмънт, бакалавър 1 гр. Здр. мениджмънт, бакалавър 2 гр.
17.12.2021 /петък Здр. мениджмънт, след бакалавър Оптометрист УЗГ бакалавър УЗГ магистър
20.12.2021 /понеделник УЗГ магистър, след друго ОКС 1 гр. УЗГ магистър, след друго ОКС 2 гр. ОКОЗ Рехабилитация, Морелечение и СПА
21.12.2021 /вторник ЗММСГ, след бакалавър ЗММСГ, след друго ОКС 1 гр. ЗММСГ, след друго ОКС 2 гр. Биомедицинска техника и технологии
22.12.2021/сряда Клинична логопедия  1 гр. Клинична логопедия 2 гр. Информ. технологии в здравеопазването и … Фармацевтичен мениджмънт и грижи

 

С пожелание за успешна учебна година!

Екип на Библиотека,

Медицински университет – Варна

АДРЕСИ И КОНТАКТИ

  • Адрес:ул. „Марин Дринов” 55

    гр. Варна, 9002

  • Email: library@mu-varna.bg
  • Website: library.mu-varna.bg
  • Тел:+359 52 677 119​