Свободен временен достъп до The New England Journal of Medicine (NEJM)

21 март, 2018

Свободен временен достъп до The New England Journal of Medicine (NEJM) от 21 март 2018 г. до 20 юни 2018 г. предоставя Библиотеката на МУ-ВАРНА на читатели, преподаватели и студенти. Списанието е достъпно през компютрите в университетската мрежа.

The New England Journal of Medicine (NEJM) е седмично медицинско списание, публикувано от Медицинското дружество на Масачузетс. То е сред най-престижните медицински списания, както и най-старото медицинско списание публикувано без прекъсване. Импакт фактор: 72.406 (2016).

Списанието е достъпно на следния адрес: http://www.nejm.org или през сайта на Библиотеката

АДРЕСИ И КОНТАКТИ

  • Адрес:ул. „Марин Дринов” 55

    гр. Варна, 9002

  • Email: library@mu-varna.bg
  • Website: library.mu-varna.bg
  • Тел:+359 52 677 119​