Библиотеката на МУ-Варна осигурява електронно обслужване и отдалечен достъп до ресурси

27 март, 2020

Библиотеката на МУ-Варна осигурява електронно обслужване и отдалечен достъп до ресурси

Във връзка със Заповед Р–100–160/13.03.2020 на Ректора на МУ-Варна за преминаване към електронно обучение, и на основание Решение на НС на РБ за обявяване на извънредно положение, Библиотеката няма да работи с читатели,  считано от 14 март 2020 г.

Всички електронни ресурси за обучение, предоставяни чрез Библиотеката на МУ-Варна: AccessMedicine, UpToDate, видео атласа по анатомия на Acland и др., могат да се ползват чрез отдалечен достъп с потребителско име и парола.

За заявки за пароли за достъп, ползвайте този линк: https://library.mu-varna.bg/forms/

или пишете директно на library@mu-varna.bg.

АДРЕСИ И КОНТАКТИ

  • Адрес:ул. „Марин Дринов” 55

    гр. Варна, 9002

  • Email: library@mu-varna.bg
  • Website: library.mu-varna.bg
  • Тел:+359 52 677 119​