UpToDate е достъпен с годишен абонамент на МУ-Варна

3 февруари, 2020

От 1 февруари 2020 базата UpToDate е налична за ползване благодарение на годишен абонамент, осигурен от МУ-Варна. UpToDate е достъпна от всички компютри в университетската мрежа (вкл. УМБАЛ „Св. Марина“). След регистрация в UpToDate от който и да е университетски компютър, базата може да се ползва и чрез отдалечен достъп.

Повече от 1,7 милиона клиницисти в над 190 страни разчитат на UpToDate®, за ежедневни и бързи  решения в съответствие със съвременните стандарти. UpToDate е ресурс, свързан с по-добри резултати за пациентите и ефективността на болниците. Проучванията показват, че клиницистите, които ползват UpToDate, променят решенията си в 30 процента от случаите. Темите и областите на клинични случаи обхващат 25 специалности, като се ползването им е над 1,5 милиона пъти на ден.

Темите в UpToDate се разглеждат над 50 милиона пъти месечно. Според проучванията за 2018 г. клиницистите намират отговорите на въпроса си в 94% от случаите. Проучване на Харвард, публикувано в Journal of Hospital Medicine, показа, че болниците, използващи UpToDate, осигуряват съкратен болничен престой, по-малко смъртни случаи и по-добро качество в сравнение с болниците, които не ползват UpToDate.

https://www.uptodate.com/contents/search

АДРЕСИ И КОНТАКТИ

  • Адрес:ул. „Марин Дринов” 55

    гр. Варна, 9002

  • Email: library@mu-varna.bg
  • Website: library.mu-varna.bg
  • Тел:+359 52 677 119​