Правилник на библиотеката


 • Носете задължително читателската си карта
 • Не маркирайте върху текста на учебниците и не ги увреждайте
 • Пазете тишина в залите на библиотеката
 • Не говорете по телефоните и изключвайте звука им
 • Не внасяйте никаква храна и напитки освен бутилирана вода
 • Не оставяйте след себе си отпадъци
 • Не оставяйте багажа си без надзор, защото не носим отговорност за него
 • При редовно неспазване на правилата се лишавате от право да използвате библиотеката
 • Бъдете учтиви и любезни към персонала, състудентите и преподавателите си

Правилник за устройството и дейността на Библиотеката на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” –Варна, 2015

АДРЕСИ И КОНТАКТИ

 • Адрес:ул. „Марин Дринов” 55

  гр. Варна, 9002

 • Email: library@mu-varna.bg
 • Website: library.mu-varna.bg
 • Тел:+359 52 677 119​