Свободен пълнотекстов достъп до медицинските списания на Springer

17 април, 2018

 

Свободен достъп до списания от научната колекция Медицина на издателската компания Springer е осигурен от Библиотеката на МУ-Варна чрез договор на университета до средата на 2019 г. Колекцията включва триста от най-реномираните списания с висок импакт фактор по Thomson Reuters.

Списанията на Springer публикуват последни открития в медицината, особено по направления като: радиология, ядрена медицина и радиотерапия; изследвания за рак, транслационна онкология и клинична онкология;  разработка на нови лекарства и клинични изпитания; обща хирургия и всички хирургични под-дисциплини; медицина, базирана на клинични случаи и др.

Springer е достъпен от всички IP адреси на МУ-Варна е неговите факултети и Университетската болница „Св. Марина“. Библиотеката на МУ-Варна осигурява и отдалечен достъп за ползване на списанията.

 

АДРЕСИ И КОНТАКТИ

  • Адрес:ул. „Марин Дринов” 55

    гр. Варна, 9002

  • Email: library@mu-varna.bg
  • Website: library.mu-varna.bg
  • Тел:+359 52 677 119​